Интелектуална и индустриална собственост

Правата, свързани с интелектуалната и индустриалната собственост, публикувана на страниците на www.epcplus.org, техният графичен дизайн и програмни кодове, включително търговските им наименования, запазени марки и отличителни знаци, са собственост на ПАРТНЬОРИТЕ про проекта EPC+, освен ако не е изрично указано друго.
Всякакво възпроизводство, разпространение, реклама или трансформиране на тяхното съдържание, без изричното съгласие на собствениците, представлява нарушение на интелектуалните и индустриалните права за собственост, защитени по силата на съответните закони.

Изключение от гаранциите и отговорностите

Отговорност за достъпа до и използването на страниците на портала www.epcplus.org се носи единствено и изцяло от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му.