В съответствие с Грантовото споразумение между Европейската комисия и партньорите, сайтът на проекта EPC+ отговаря на следните условия за използване и правни ограничения.

Условия за използване и правни ограничения

Ползване на услуги като регистриран потребител

ПАРТНЬОРИТЕ по проекта EPC+ предоставят достъп до интернет-страницата www.epcplus.org при съблюдаване на следните условия:

Достъп и потребители

Услугите, включени в този портал се предоставят безплатно.Въпреки това ПАРТНЬОРИТЕ по проекта си запазват правото да поставят условия за достъп до някои услуги след предварителна регистрация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез Формата за регистрация, която е на разположение на всеки желаещ да се регистрира.

Съдържание

ПАРТНЬОРИТЕ по проектаEPC+ гарантират, че цялото съдържание и предложените услуги в рамките на www.epcplus.org съблюдават принципите на опазване личното достойнство, недискриминация, основаваща се на расови, полови, религиозни, национални, или каквито и да е други съображения или социални условия, в това число принципа на защита на младежите и децата.

Правилно използване

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се ангажира да използва правилно съдържанието и услугите на страницата www.epcplus.org, което изключва всякаква употреба с незаконна цел, противоречаща на обществените порядки, националната сигурност или общественото здравеопазване.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на този сайт имат достъп до цялата съдържаща се публична информация, както и до документи, които могат да възпроизвеждат на личните си компютри единствено и само за лична употреба; те не може да бъдат предоставяни на трети страни, или инсталирани на сървъри, пряко или косвено свързани с интернет, или локални мрежи, така че да дават достъп на трети страни до информация, която е собственост на ПАРТНЬОРИТЕ по проекта EPC+.