Проектът EPC+ще предложи на МСП нови инструменти и модели на договори за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Ако Вашата компания предоставя услуги в областта на енергийната ефективност и/или възобновяемата енергия и имате желание, можете да се включите в клъстерите на МСП

.

Резултати от проекта EPC+ Практическо ръководство – методология
Клъстери на МСП Ако желаете да участвате в клъстер на МСП, се свържете с представителя на проекта във Вашата страна
Обучение Изграждане на капацитет и умения. Ако желаете да участвате в обучение за ДГР, молим да посетите раздел „Обучения” в съответната национална версия на страницата.
Пакети с енергийни услуги Ние създаваме инструменти в помощ на проектите за енергийна ефективност.
Пилотни проекти Свържете се с представителя на проекта във Вашата страна, ако желаете да участвате в пилотни проекти. пилотни проекти
Платформа за ДГР Използвайте платформата за ДГР, за да се свържете с посредници по ДГР, МСП и потенциални клиенти.
Разпространение на информация В държавите, участващи в проекта, ще се проведат няколко семинара и презентации, а в съответните национални раздели на интернет страницата на проекта ще се публикуват новини и статии.
Ако желаете, можете да получавате безплатно нашия информационен бюлетин, след като попълните формата „Информационен бюлетин”. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Изграждане на доверие и повишаване на качеството; популяризиране на ДГР на пазара на МСП

Общуването е основна част от нашата мисия