Информационните кампании на национално и европейско ниво ще включват разнообразни дейности, в това число разпространение на съобщения за пресата и статии, брошури, информационни бюлетини, национални семинари. Цялата информация на английски език ще бъде налична тук