Използване на „бисквитки”

Порталът www.epcplus.org използва собствени и чужди „бисквитки”, за да улесни търсенето чрез сайта и за да бъде максимално ефективен и полезен на потребителите.

Потребителят носи отговорност за достъпа до и използването на съдържанието на този портал. Искания за възстановяване на щети и рекламации във връзка с липсващи или неверни данни, не се приемат. Авторите не носят отговорност за каквито и да е нанесени щети, косвени или последстващи, свързани с достъпа до и използването на съдържанието на този сайт.

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Достъп като регистриран потребител

Достъпът до някои услуги на страницата www.epcplus.org изисква регистрация.Необходимите за регистрацията данни се предоставят свободно и доброволно.

РЕГИСТРИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ се ангажира да използва съдържанието и услугите на портала www.epcplus.org по начин, изключващ всякаква противозаконна или противоречаща на установения ред употреба, без да разкрива пред трети страни потребителското си име и парола и своевременно да уведоми ПАРТНЬОРИТЕ по проекта EPC+ за евентуална загуба, кражба или другирискове за достъп до личните му данни.

С регистрирането си като РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласието си неговите данни да бъдат вписани в автоматизиран и/или регистър на данни.

Опазване на личните данни

ПАРТНЬОРИТЕ по проекта EPC+ гарантират сигурността и поверителността на предоставените от всеки ПОТРЕБИТЕЛ данни.

Връзки

Страницата www.epcplus.org включва препратки към сайтове, които са собственост на трети лица. Целта на тези препратки е да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ възможност да получи допълнителна информация. ПАРТНЬОРИТЕ не носят никаква отговорност за рзултатите от използването на тези препратки от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

© 2015 EPC+ PARTNERS Всички права са запазени.