Семинар: Енергийно-ефективни услуги в сградния сектор

Черноморският изследователски енергиен център организира семинар, посветен на енергийно-ефективните услуги в сградния сектор, който ще се проведе на 29 март 2018 г. в Сентръл Парк Хотел София, гр. София. Семинарът има за цел да подпомогне по-широкото използване на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ), с акцент върху договорите с гарантиран резултат, в сградния сектор в страната ни. Сред […]

Представяне на проекта EPC+ на годишната среща на АБЕА

Проектът EPC+ ще бъде представен по време на годишната среща на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА), която ще се проведе на 12 и 13 септември 2017 г. в София. Ангел Николаев ще запознае участниците с партньорствата на МСП за предлагане на стандартизирани договори с гарантиран резултат.

Среща на партнтьорите по проекта EPC+ в Мадрид

На 9 и 10 май 2017 г. партньорите по проекта EPC+ се събраха в Мадрид на среща, организирана от Escan. Целта на срещата бе да се обсъди напредъка на проекта и по-специално дейностите, свързани със създаването на партньорства на МСП, клъстери на доставчици на енергийни услуги и подготовката и изпълнението на пилотни проекти. Към настоящия […]

Среща в Антверпен на партньорите в международната платформа ДГР+ (Европейска мрежа за енергийна ефективност)

Factor4 бе домакин на първата годишна среща на международната платформа ДГР+ в Антверпен на 15 ноември 2016 г. В срещата участваха 15 души от 8 партниращи си компании. Целта бе да се обменят идеи за бизнес начинания и възможности, свързани с предлагането на иновативни услуги, в това число и договори с гарантиран резултат. Повече информация.

В София се проведе обучение по ДГР+

На 14 октомври 2016 г. в Хотел “Света София”, гр. София, се проведе обучение по проекта EPC+. Участниците в него бяха запознати с концепцията, видовете и начините на функциониране на партньорствата на МСП за предоставяне на иновативни енергийно-ефективни услуги, с понятието за договори с гарантиран резултат, финансовите аспекти на ДГР, избора на проекти и организирането […]

Представяне на иновативен бизнес модел за МСП

Белгийско-холандската компания за енергийни услуги Factor4 създаде мрежа от малки и средни предприятия в областта на енергийната ефективност, които да изпълняват договори с гарантиран резултат. По покана на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАМСП), Factor4 представи иновативен бизнес модел за сътрудничество на МСП по време на Европейската седмица на устойчивата енергия 2016 в […]

Участие на проекта EPC+ в Европейската седмица на устойчивата енергия

Проектът EPC+ ще бъде представен на 15 юни по време на Европейската седмица на устойчивата енергия от г-н Свен Уитс от Factor 4. Той ще направи презентация на съществуващ проект, свързан с изпълнение на ДГР, в рамките на сутрешната сесия, озаглавена “Енергийна ефективност: възможност за развитие на бизнеса на МСП”. Програма

Работни срещи на българските партньорства на МСП

Първите две работни срещи на българските партньорства на МСП се проведоха на 29 октомври и на 6 ноември 2015 г. в София. Дневният ред и на двете срещи бе идентичен. Най-напред участниците бяха запознати с проекта EPC+.  Експертите от ЧИЕЦ обясниха каква е същността на партньорствата на МСП и какви са изискванията към участниците в […]

Семинар, посветен на иновативното финансиране и работна среща на бенефициентите по програма “Хоризонт 2020″

Координаторът на проекта EPC+, Аристотелис Ботциос-Валаскакис, взе участие в семинар, посветен на иновативното финансиране в енергийна ефективност и възобновяема енергия, който се проведе в Брюксел на 28 април 2015 г., както и в работна среща на бенефициентите по програма “Хоризонт 2020″ на 29 април 2015 г. Той представи целите и дейностите на проекта и използва […]

Проектът EPC+ на международния семинар на проекта Remida

На 31 март 2015 г. се проведе Международна конференция, организирана от Европейската регионална рамка за сътрудничество (ERFC) в рамките на европейския проект REMIDA (www.remida-besmart.com) и публичната консултация за формиране на схеми за сътрудничество между обществения и частния сектори и гражданите за намаляване на енергийните разходи. Координаторът на проекта EPC+, Аристотелис Ботциос-Валаскакис, взе участие в мероприятието и […]