Проектът EPC+ има за цел да предостави на МСП нови бизнес модели за европейския пазар на енергийно-ефективни услуги.

Той разработва най-добри практики за всяка държава, свързани с използване на ДГР+ пакети с услуги и изпълнение на пилотни проекти.
ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ