Черноморският изследователски енергиен център организира семинар, посветен на енергийно-ефективните услуги в сградния сектор, който ще се проведе на 29 март 2018 г. в Сентръл Парк Хотел София, гр. София.
Семинарът има за цел да подпомогне по-широкото използване на енергийно-ефективните услуги (ЕЕУ), с акцент върху договорите с гарантиран резултат, в сградния сектор в страната ни. Сред конкретните теми ще бъдат настоящият пазар на ЕЕУ, възможностите за повишаване качеството на проектите, добри практики за иновативни услуги, ръководства, модели на договори и други помощни материали за подготовката на проекти.
Семинарът е насочен към всички лица с интерес към темата, включително доставчици на услуги, потенциални клиенти (публични и частни), консултанти, енергийни агенции, финансови институции и представители на държавната администрация.