Проектът EPC+ ще бъде представен по време на годишната среща на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА), която ще се проведе на 12 и 13 септември 2017 г. в София.

Ангел Николаев ще запознае участниците с партньорствата на МСП за предлагане на стандартизирани договори с гарантиран резултат.

Agenda ABEA 12-13 09 2017_Page_1Agenda ABEA 12-13 09 2017_Page_2