На 9 и 10 май 2017 г. партньорите по проекта EPC+ се събраха в Мадрид на среща, организирана от Escan. Целта на срещата бе да се обсъди напредъка на проекта и по-специално дейностите, свързани със създаването на партньорства на МСП, клъстери на доставчици на енергийни услуги и подготовката и изпълнението на пилотни проекти. Към настоящия момент пилотните проекти наброяват общо 28.