На 14 октомври 2016 г. в Хотел “Света София”, гр. София, се проведе обучение по проекта EPC+. Участниците в него бяха запознати с концепцията, видовете и начините на функциониране на партньорствата на МСП за предоставяне на иновативни енергийно-ефективни услуги, с понятието за договори с гарантиран резултат, финансовите аспекти на ДГР, избора на проекти и организирането на тръжни процедури, процеса на изпълнение и удостоверяване на постигнатите резултати. Материалите от обучението са публикувани в раздел “Обучение”.