Белгийско-холандската компания за енергийни услуги Factor4 създаде мрежа от малки и средни предприятия в областта на енергийната ефективност, които да изпълняват договори с гарантиран резултат. По покана на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАМСП), Factor4 представи иновативен бизнес модел за сътрудничество на МСП по време на Европейската седмица на устойчивата енергия 2016 в Брюксел.

Моделът е разработен в рамките на европейския проект ЕPC+, съфинансиран от Програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. Factor4, който е сред партньорите в проекта, създаде мрежата за сътрудничество на МСП, която да предлага и изпълнява договори с гарантиран резултат в частния сектор в Белгия. ДГР са новаторска концепция за оптимизиране на енергийната ефективност в сградите. Тя представлява цялостна услуга за енергийна ефективност, основаваща се на договореност с доставчика на услугата, който получава своето възнаграждение в зависимот от нивото на постигнатите (измерени и удостоверени) енергийни спестявания.

Повече за презентацията на: www.eusew.eu/livestreaming, 15 юни 2016 г., Енергийна ефективност: възможност за бизнес на МСП.