Проектът EPC+ ще бъде представен на 15 юни по време на Европейската седмица на устойчивата енергия от г-н Свен Уитс от Factor 4. Той ще направи презентация на съществуващ проект, свързан с изпълнение на ДГР, в рамките на сутрешната сесия, озаглавена “Енергийна ефективност: възможност за развитие на бизнеса на МСП”. Програма