Тук са представени задачите на проекта, свързани с комуникацията и разпространението на информация, в това число национални и европейски кампании за популяризиране на иновативните бизнес модели с цел пазарно разгръщане на пакетите с услуги, свързани с ДГР. Комуникационната стратегия ще включва две категории: комуникация на национално и комуникация на европейско равнище. Националната стратегия обхваща дейностите в отделните страни – участнички, необходими за постигането на гладка комуникация между потенциалните доставчици на енергийни услуги, МСП и потенциалните клиенти.

Главните дейности включват: а) интернет страница на проекта, б) национални информационни събития, в) рекламни материали и г) заключителна брошура с резултатите от проекта. Европейската комуникационна стратегия има за цел да се разпространи информация относно модела и да се популяризират резултатите в останалите държави – членки на ЕС.

Представяне на проекта:

Кюстендил, 18.09.2015 г.

Пловдив, 25.09.2015 г.

София, 08.11.2016 г.

София, 12.09.2017 г.

Смолян, 19.01.2018 г.