Тук ще се намира международният “пазар”, на който – съгласно одобрените от всички правила – представители на различните държави членки ще могат ефективно и безопасно да обменят знания и да разработват модели за ДГР и концепции за партньорства за предоставяне на иновативни енергийни услуги.