Акцентът тук е поставен върху процеса на внедряване на разработените продукти в областта на ДГР, като са включени всички дейности, необходими за успешното изпълнение на пилотните проекти в страните – участнички в проекта.

След изпълнението на пилотните проекти ще бъде изготвен доклад, който ще включва анализ на пазара, на енергийните характеристики и препоръки за бъдещи действия.