Партньорствата за иновативни енергийни услуги са клъстери, обединяващи независими компании, предимно малки и средни предприятия, които съвместно предоставят услуги в сферата на енергийната ефективност на основата на дълготрайно сътрудничество и общи цели.

Главните цели на Партньорствата са (1) разработването на инструментариум за създаването и управлението на Партньорствата (например, договори, ръководства, ИТ инструменти) и (2) създаване на Партньорства от участниците в проекта (най-малко едно Партньорство за иновативни енергийни услуги във всяка държава).