Този раздел е посветен на разработването на високостандартизирани пакети с енергийни услуги, които лесно могат да бъдат прилагани от Партньорствата за иновативни енергийни услуги. Ще бъдат разработени опростени договори със стандартизирани основни части, съобразени със спецификите на отделните държави, както и образци на документи. Това стандартизиране ще отвори възможности за нови ДГР с по-широк обхват (увеличен брой стандартизирани решения в специфични сектори пазара, вместо няколко големи стандартни проекта, свързани с ДГР).

Следващото видео обяснява методологията, фокусираща се върху нуждите на клиента и създаването на Партньорства за иновативни енергийни услуги