Този раздел е посветен на изграждането на административен, технически, правен и финансов капацитет на пилотните Партньорства за иновативни енергийни услуги във връзка с техните оперативна дейност.

Съществуващите материали и курсове, свързани с ДГР ще бъдат допълнени с ново съдържание по отношение на дейностите на Партньорствата за иновативни енергийни услуги.