Каним Ви да се присъедините към:

Групата на специалистите, които ще вземат участие в Партньорствата за иновативни енергийни услуги и ще могат да се възползват от инструментариума за ДГР и модулните стандартизирани договори:

 • Консултантски компании
 • ЕСКО
 • Компании в областта на осветлението
 • Дистрибутори и инсталатори на ОВК системи
 • Инженерни компании
 • Компании в областта на измерването
 • Компании в областта на биомасата

Групата на потенциалните клиенти, които ще получат директна информация от проекта, ще имат възможност да посетят европейските конференции и да участват в пилотни проекти

 • Жилищни сгради
 • Търговски сгради
 • Обществени сгради
 • МСП в сектора на услугите
 • Малки и средни производствени предприятия
 • Аграрно-промишлени, лесовъдни и пр. кооперативи
 • Частен сектор, например хотели, собственици на сгради, офиси
 • Обществен сектор (болници, общини, енергийни агенции)