КЛЪСТЕРИ ОТ МСП ИЗПОЛЗВАТ НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ НА ДГР, ЗА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ОТ ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

sme1-390x85_BU
Партньорства за иновативни енергийни услуги: Клъстери, обединяващи независими компании, предимно малки и средни предприятия, които съвместно предоставят услуги в сферата на енергийната ефективност на основата на дълготрайно сътрудничество и общи цели.
training-390x85_BU
ОБУЧЕНИЕ: Изграждане на административен, технически, правен и финансов капацитет на пилотни партньорства за иновативни енергийни услуги във връзка с техните оперативни практики. Ще бъдат използвани съществуващи материали и обучения, свързани с ДГР, като ще се разработи ново съдържание по отношение на партньорските дейности.
energy-390x85_BU
Пакети с енергийни услуги:
Разработване на високостандартизирани пакети с енергийни услуги, които може лесно да се прилагат в практиката от Партньорствата за иновативни енергийни услуги.
pilot-390x85_BU
Пилотни проекти: Във фокус е процесът на прилагане на разработени продукти, свързани с ДГР, като са обхванати всички необходими дейности за успешното изпълнение на пилотните проекти в страните – участнички в EPC+.
epc-390x85_BU
Платформа за ДГР: Това ще бъде международен “пазар”, на който – съгласно общо договорените правила – членовете на различните държави членки ще могат ефективно и безопасно да обменят знания и да разработват модели на ДГР и концепции за Партньорства за иновативни енергийни услуги.
disseminaton-390x85_BU.
Разпространение на информация: Включва задачите, свързани с комуникацията и разпространението на информация за и от проекта, в това число европейски кампании за популяризиране на иновативните бизнес модели с цел разгръщане на пакетите с услуги, свързани с ДГР на пазара.

Информационни бюлетини

Вторият Информационен бюлетин на EPC+ предлага актуална информация за напредъка на проекта през първите му 20 месеца.

Първият Информационен бюлетин на проекта EPC+ съдържа информация за основните му дейности, с акцент върху създаването на партньорства на МСП за предоставяне на иновативни енергийни услуги и обучението на участниците в тях. Ако желаете може да се абонирате за нашите бюлетини, като попълните данните си във формата по-долу.

В София се проведе обучение по ДГР+

На 14 октомври 2016 г. в Хотел "Света София", гр. София, се проведе обучение по проекта EPC+. Участниците в него бяха запознати с концепцията, видовете и начините на функциониране на партньорствата на МСП за предоставяне … +

Участие на проекта EPC+ в Европейската седмица на устойчивата енергия

Проектът EPC+ ще бъде представен на 15 юни по време на Европейската седмица на устойчивата енергия от г-н Свен Уитс от Factor 4. Той ще направи презентация на съществуващ проект, свързан с изпълнение на ДГР, в рамките на … +

Работни срещи на българските партньорства на МСП

Първите две работни срещи на българските партньорства на МСП се проведоха на 29 октомври и на 6 ноември 2015 г. в София. Дневният ред и на двете срещи бе идентичен. Най-напред участниците бяха запознати с проекта … +