КЛЪСТЕРИ ОТ МСП ИЗПОЛЗВАТ НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ НА ДГР, ЗА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ИНДИВИДУАЛНИ ПАКЕТИ ОТ ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

sme1-390x85_BU
Партньорства за иновативни енергийни услуги: Клъстери, обединяващи независими компании, предимно малки и средни предприятия, които съвместно предоставят услуги в сферата на енергийната ефективност на основата на дълготрайно сътрудничество и общи цели.
training-390x85_BU
ОБУЧЕНИЕ: Изграждане на административен, технически, правен и финансов капацитет на пилотни партньорства за иновативни енергийни услуги във връзка с техните оперативни практики. Ще бъдат използвани съществуващи материали и обучения, свързани с ДГР, като ще се разработи ново съдържание по отношение на партньорските дейности.
energy-390x85_BU
Пакети с енергийни услуги:
Разработване на високостандартизирани пакети с енергийни услуги, които може лесно да се прилагат в практиката от Партньорствата за иновативни енергийни услуги.
pilot-390x85_BU
Пилотни проекти: Във фокус е процесът на прилагане на разработени продукти, свързани с ДГР, като са обхванати всички необходими дейности за успешното изпълнение на пилотните проекти в страните – участнички в EPC+.
epc-390x85_BU
Платформа за ДГР: Това ще бъде международен “пазар”, на който – съгласно общо договорените правила – членовете на различните държави членки ще могат ефективно и безопасно да обменят знания и да разработват модели на ДГР и концепции за Партньорства за иновативни енергийни услуги.
disseminaton-390x85_BU.
Разпространение на информация: Включва задачите, свързани с комуникацията и разпространението на информация за и от проекта, в това число европейски кампании за популяризиране на иновативните бизнес модели с цел разгръщане на пакетите с услуги, свързани с ДГР на пазара.

Информационни бюлетини

Третият информационен бюлетин представя най-важните резултати от проекта EPC+, който завършва през март 2018 г.

Вторият Информационен бюлетин на EPC+ предлага актуална информация за напредъка на проекта през първите му 20 месеца.

Първият Информационен бюлетин на проекта EPC+ съдържа информация за основните му дейности, с акцент върху създаването на партньорства на МСП за предоставяне на иновативни енергийни услуги и обучението на участниците в тях. Ако желаете може да се абонирате за нашите бюлетини, като попълните данните си във формата по-долу.

Семинар: Енергийно-ефективни услуги в сградния сектор

Черноморският изследователски енергиен център организира семинар, посветен на енергийно-ефективните услуги в сградния сектор, който ще се проведе на 29 март 2018 г. в Сентръл Парк Хотел София, гр. София. Семинарът има за … +

Представяне на проекта EPC+ на годишната среща на АБЕА

Проектът EPC+ ще бъде представен по време на годишната среща на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА), която ще се проведе на 12 и 13 септември 2017 г. в София. Ангел Николаев ще запознае участниците с … +

Среща на партнтьорите по проекта EPC+ в Мадрид

На 9 и 10 май 2017 г. партньорите по проекта EPC+ се събраха в Мадрид на среща, организирана от Escan. Целта на срещата бе да се обсъди напредъка на проекта и по-специално дейностите, свързани със създаването на … +